Boverksbloggen

Stark bostadsmarknad i Storstockholm

Bostadsmarknaden i Storstockholm tog fart under 2013. Bostadspriserna har ökat snabbt det senaste året. Priserna på bostadsrätter har under en lång period stigit betydligt snabbare än priserna på småhus. Efterfrågan på nya bostäder förefaller ha ökat betydligt mot slutet av …Läs mer »
Skrivet av Hans-Åke Palmgren den 23 april 2014 15:27

Ökat byggande i Storgöteborg

Antalet påbörjade bostäder i Storgöteborg ökade avsevärt under slutet av 2013. Samtidigt upplever många byggherrar en osäkerhet kring köpkraften i delar av regionen och väljer därför att avvakta byggandet i många kommuner enligt en rapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland. …Läs mer »
Skrivet av Alexander Forslund den 23 april 2014 15:27

Boverket på Vadstena Forum

Vadstena Forum. Politik, forskning och marknad möttes, i föredrag och diskussioner. Statssekreterare Ulf Perbo om vem som ansvarar för vad i bostadspolitiken, professor Bo Bengtsson om svensk bostadspolitik i nordisk jämförelse och professor Joakim Palme om att vända faran till …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 18 oktober 2013 12:18

Socialbostäder? I Sverige?

Oj, oj detta är en kontroversiell frågan. Vågar vi ens prata om den? Jo, då i Almedalen vågar man. Med den nya lagen om allmännyttan där det ställs krav på allmännyttans affärsmässighet kommer också frågan om socialbostäder menade en politiker …Läs mer »
Skrivet av Yvonne Svensson den 3 juli 2013 10:44

Studentbostäder och innovation

Studentbostäder och innovation, panel med Janna, en arkitekt, HSB och Wallenstam. Flexibla lösningar behöver man titta på, men som en man i panelen sa man måste också vara försiktig så att det inte blir fel. Janna gjorde reklam för det …Läs mer »
Skrivet av Yvonne Svensson den 2 juli 2013 15:56

Första dagen del 2

Efter en lätt mingellunch så var det dags för Bostadsrätterna, HSB och Riksbyggens seminarium med frågan ”Bosparande – nyckeln till en egen bostad?”. Första talare där var Boverkets stabschef Susann Bard, som pratade om en rapport om bosparande som hon …Läs mer »
Skrivet av Yvonne Svensson den 1 juli 2013 20:14

Första dagen i Almedalen

Dagen inleds med frågan ”Varför har vi studentbostäder?” Tja, man behöver ett flexibelt boende där man också kan ha ett socialt liv och möjlighet till att plugga. Lärosätena får inte hyra ut studentbostäder, men just nu har de ett tidsbegränsat undantag. …Läs mer »
Skrivet av Yvonne Svensson den 1 juli 2013 20:11

Nordiskt Bostadsmöte i Akuryri

Äldreboende och välfärd, Ny bostadspolitik, bostadsbyggandet i Norden, kommunernas roll i bostadspolitiken, Bolåneprodukter ur ett konsumentperspektiv är några av de punkter som står på programmet under årets bostadsmöte.  Varje år träffas representanter från de nordiska myndigheterna som arbetar med bostadsfrågor. …Läs mer »
Skrivet av Christina Johannesson den 17 augusti 2012 13:26

Riksintresse och bullerfrågorna diskuterades på Almedalen igår

Vilken mötesplats! Första dagen i Almedalen har varit väldigt intressant. Man får minst lika mycket information och utbyte mellan seminarierna som på dem. På SKL:s seminarie ”Är det kommunernas fel att det byggs för få bostäder?” debatterades friskt bullerfrågan och …Läs mer »
Skrivet av Christina Johannesson den 5 juli 2012 10:43