Boverksbloggen

Almedalen 2016 – bostäder och byggande

Bostadsbristen Den stora frågan för Boverket är just nu hur vi kan bidra inom vårt område för att minska bostadsbristen. Jag fokuserade därför på att försöka lyssna på så många olika aktörer inom detta område som möjligt. Men jag koncentrerade …Läs mer »
Skrivet av Ingrid Hernsell Norling den 13 juli 2016 09:16

Studiebesök hos Kristianstad kommun

Förra veckan hade jag undertecknad, Emma Rosenblom, och min kollega Ulrica Lidfors det stora nöjet att få göra studiebesök hos Kristianstad kommun för att se hur deras dagliga arbete med bygglovshantering går till. Vi inledde vårt besök med ett av …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 7 juni 2016 16:45

Så tillämpades plan- och bygglagen 2015

Det har antagits 12 nya översiktsplaner i landet, processen för att ändra en detaljplan används inte som tänkt och de nya bygglovsbefriade åtgärderna används främst för komplementbyggnad och tillbyggnad. Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 25 april 2016 12:02

Reflektioner från första dagen av Nordbygg 2016

Stockholmsmässan är stor och många montrar är enorma med både servering, flera våningar, ljud och ljus. Det gäller att synas mer än grannen. Boverket har en lite annan framtoning, dock än så viktig för utan finansiering inga byggprojekt. Denna vecka …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 5 april 2016 15:18

Mera Jazzband så löser vi det!

Efter 9 seminarier i Almedalen är konklusionen att fastighetsutvecklarna vill jobbare tätare ihop med kommunen och att man ska lita på varandra. Då finns möjligheten att lösa uppgiften att skapa alla nya bostäder som behövs. Mera jazzbandsupplägg alltså! Detaljplaner kan …Läs mer »
Skrivet av Lena Hagert Pilenås den 29 juni 2015 22:03

Bostadsbyggandet högt på agendan i Almedalen

Almedalsveckan är nu slut. 3 308 evenemang står det på framsidan av Almedalsguiden. Av dessa 3 308 evenemang handlade 10 procent om bygg- och bostadssektorn sa någon i veckan. Fast senare påstod någon annan att det var 15 procent. På …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 7 juli 2014 11:16

Bostadsfrågan är het i Almedalen

Bostadsfrågan är het i Almedalen i år. Mycket het. Alla aktörer finns här. Det diskuteras vilka möjligheter som finns och vilka hindren är. Kreativiteten och viljan att tänka i nya banor är slående. Nyproduktionen står i centrum. Men även ombyggnad …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 4 juli 2014 10:29

Innovativt byggande

Den 6 februari träffade Carl-Magnus Oredsson och hans kollega Paulina Navréd Bygginnovationen på ett seminarium i Stockholm. Till seminariet var inbjudna Bygginnovationens styrelse, affärsråd och medlemsföretag. Boverket berättade om en del av de projekt som fått stöd för innovativt byggande …Läs mer »
Skrivet av Carl-Magnus Oredsson den 7 februari 2014 09:02

Innovativt byggande

Jag heter Carl-Magnus Oredsson. Jag är jurist på Boverket och är med i den arbetsgrupp som bedömer ansökningar till stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till stödet. Stödet kan sökas från den …Läs mer »
Skrivet av Carl-Magnus Oredsson den 3 februari 2014 08:22

Harmonisering av byggreglerna på nordiska byggmyndighetsmötet

På nordiska byggmyndighetsmötet diskuterade vi i går harmonisering av byggreglerna. Inom ramen för projektet Grensehinder har intressanta kartläggningar om nordiska regler tagits fram för bland annat tillgänglighet och eurokoder. Det pågår även arbete för att få fram metoder för elektronisk hantering …Läs mer »
Skrivet av Madeleine Hjortsberg den 18 september 2013 13:01