Boverksbloggen

Studentbostäder

Boverket har i konsekvensutredningen utgått från en traditionell studentbostad för en person som har utflyttade funktioner i gemensamma utrymmen. En sådan bostad blir olika stor beroende på hur många funktioner som flyttas ut. Vi har i vårt nollalternativ valt ett …Läs mer »
Skrivet av Anders Sjelvgren den 18 september 2013 12:59

Nordiska byggmyndigheters möte i Köpenhamn

De nordiska byggmyndigheterna träffas på Energistyrelsen i Köpenhamn i år. Trots att det bara är 3 timmars tågresa från Boverket så är det sällan vi har kontakt med våra södra grannar. Det är många gemensamma frågar som ska diskuteras och …Läs mer »
Skrivet av Madeleine Hjortsberg den 17 september 2013 07:38

Sista dagen i Almedalen

10 förslag för att få fart på bostadsbyggandet – presenterades av Rickard Silfverfur  på ett seminarium av Fastighetsägarna Reformera hyressättningssystemet Inga kommunala särkrav Antingen detaljplan eller bygglov Lagreglera exploateringsavtal Korta handläggningstiderna vid överklagande, ta bort länsstyrelsen som överklagandeinstans. Begränsa vad …Läs mer »
Skrivet av Yvonne Svensson den 8 juli 2013 08:43

Behöver vi en nationell stadspolitik, eller?

Behövs en nationell stadspolitik? Om detta var meningarna delade på gårdagens seminarium om stadspolitik som bland andra Janna Valik deltog i. Man var överens om att det behövs nationell helhetssyn för att möta utmaningarna som urbaniseringen med efterföljande bostadsunderskott och …Läs mer »
Skrivet av Madeleine Hjortsberg den 4 juli 2013 22:26

Otillgängliga och opedagogiska byggregler?

Boverkets regler är opedagogiskt utformade och det är ett problem! Det gäller särskilt reglerna om bostadsutformning och buller. Så tycker en av talarna i Almedalen och några av de arkitekter som jag pratat med här i Visby. Så visst behövs …Läs mer »
Skrivet av Madeleine Hjortsberg den 4 juli 2013 18:06

Mötet med nätverket för mindre bostäder

Det är GULD värt för Boverket att ha nätverket som diskussionspart i vårt arbete! Du vet hur det är. Du hade planerat ditt möte i detalj med tider och program men sen blev mötet annorlunda än vad du hade tänkt, …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 14 maj 2013 14:08

Byggkongress i Brisbane på Kristi Himmelsfärd

Det ni inte vet om byggnadsskador i fasader och tak finns från juni 2013 i CIBs kommisions W086 Building Pahology’s State of the Art-Report on the Building Pathology. Själv var jag med för 20 år sedan och gjorde en sådan …Läs mer »
Skrivet av Nikolaj Tolstoy den 10 maj 2013 16:55

Forskning och utveckling i byggsektorn- WBC 13

Urbanisering-informationsteknologi-innovationer-globalisering talade Martin Fischer från Stanford  inledningsvis om. – 10% av jordens befolkning bodde i städer 1900 , 50% 2007 och troligtvis kommer 75% att bo i städer 2050. Framtiden är redan här, den är bara inte  fördelad till alla  ännu. …Läs mer »
Skrivet av Nikolaj Tolstoy den 7 maj 2013 17:58

På väg till Brisbane

Att läsa Eyvind Johnsons Strändernas svall om Odysses samtidigt som Moskva, Samarkand, Kabul, Dahka mm kända orter  passeras 11000 meter under oss  i Singapore Airlines stora plan på väg till Singapore och vidare till Brisbane. Såg en dokumentär på flygplansmonitoren om stadsplanering i …Läs mer »
Skrivet av Nikolaj Tolstoy den 5 maj 2013 15:05