Boverksbloggen

Rapport från Habitat III – United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development

Den 17-20 oktober samlades representanter från regeringar, myndigheter, föreningar, frivilligorganisationer och många fler i Quito, Ecuador, för UN-Habitats tredje världskonferens. Under konferensen antogs deklarationen New Urban Agenda, Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for all, mer information på …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 2 november 2016 10:35

The Landscape of Landscape Urbanism

På Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är drygt 130 forskare samlade i en internationell forskarkonferens med rubriken “The Landscape of Landscape Urbanism”. Arrangörer är forskningsplattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environment, tillsammans med MOVIUM – SLU:s tankesmedja för hållbar utveckling, och Institutionen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 21 oktober 2016 15:12

Så hanteras byggnadsfrågor i Norden

Översikt Danmark Byggnadsfrågor hanteras av Trafik- og byggnadsstyrelsen. Byggreglerna (bygningsreglementet) under bygglagen ska harmoniseras. Funktionskraven ska göras tydligare och verifierbara, kommunala tolkningsmöjligheter snävas in. Brandbestämmelser som tidigare funnits i beredskapslagen flyttas nu successivt över till bygglagen.Vidare har energikraven justerats från …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 5 september 2016 17:04

Så byggs Norden!

En gång om året träffas de nordiska byggmyndigheterna för att informera varandra om aktuella frågeställningar och att finna teman där vi kan hjälpa varandra. Deltagarna kommer från Trafik- og Byggestyrelsen i Danmark, Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön i Finland, …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 31 augusti 2016 09:28

Spaning på våra nordiska grannars planarbete

Den 24 – 26 augusti 2016 hölls årets nordiska planmyndighetsmöte i Tammerfors. Finska miljöministeriet var värd för mötet. Boverkets Olov Schultz var på plats och bloggar om intrycken av läget hos våra nordiska grannar. Avtal om ett Danmark i bättre …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 30 augusti 2016 11:32

Nordiska planmyndighetsmötet i Tammerfors

När vår buss närmade sig Tammerfors läste Matti ett stycke från hur staden presenterades för sextio år sedan där ”de festligt bolmande fabriksskorstenarna speglar sig i Tammerforsälven” men där en enastående harmoni i bebyggelse och naturlandskap gör att staden inte …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 30 augusti 2016 11:22

EU och bostadspolitiken

Boverket följer utvecklingen inom EU-samarbetet i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas. Nu publicerar vi ”EU och bostadspolitiken 2015”; en sammanställning av de iakttagelser som gjorts under 2015. Snart …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 26 februari 2016 13:13

Besök från Indonesien

Förra veckan hade Sverige besök av en grupp från Indonesiens planministerium. De besökte Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, stadsbyggnadskontoret och Västra hamnen i Malmö. Boverket har hjälpt dem att ordna programmet och att få en överblick hur fysisk planering och byggande …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 16 december 2015 11:15

Besök från Japan

Under måndagen besökte Hiroshi Takahashi och ett tjugotal kollegor från Japan Boverket under två timmar på förmiddagen för att höra om Boverkets arbete med äldreboenden. Programmet genomfördes enligt besökarnas önskemål på svenska eftersom de hade med sig en svensk-japansk tolk. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 17 november 2015 10:02