Boverksbloggen

Perspektiv på hållbar stadsutveckling från Uganda och Kenya

Jag måste stänga bilfönstret. Utanför trixar sig motorcyklarna fram, kryssar mellan bilarna, ibland upp på trottoaren. Men vi står stilla i bilkön, rör oss bara några enstaka meter under en kvart. Framför och bakom oss puttrar köer av andra bilar. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 1 oktober 2018 08:44

Rapport från Habitat III – United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development

Den 17-20 oktober samlades representanter från regeringar, myndigheter, föreningar, frivilligorganisationer och många fler i Quito, Ecuador, för UN-Habitats tredje världskonferens. Under konferensen antogs deklarationen New Urban Agenda, Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for all, mer information på …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 2 november 2016 10:35

The Landscape of Landscape Urbanism

På Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är drygt 130 forskare samlade i en internationell forskarkonferens med rubriken “The Landscape of Landscape Urbanism”. Arrangörer är forskningsplattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environment, tillsammans med MOVIUM – SLU:s tankesmedja för hållbar utveckling, och Institutionen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 21 oktober 2016 15:12

Så hanteras byggnadsfrågor i Norden

Översikt Danmark Byggnadsfrågor hanteras av Trafik- og byggnadsstyrelsen. Byggreglerna (bygningsreglementet) under bygglagen ska harmoniseras. Funktionskraven ska göras tydligare och verifierbara, kommunala tolkningsmöjligheter snävas in. Brandbestämmelser som tidigare funnits i beredskapslagen flyttas nu successivt över till bygglagen.Vidare har energikraven justerats från …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 5 september 2016 17:04

Så byggs Norden!

En gång om året träffas de nordiska byggmyndigheterna för att informera varandra om aktuella frågeställningar och att finna teman där vi kan hjälpa varandra. Deltagarna kommer från Trafik- og Byggestyrelsen i Danmark, Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön i Finland, …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 31 augusti 2016 09:28

Spaning på våra nordiska grannars planarbete

Den 24 – 26 augusti 2016 hölls årets nordiska planmyndighetsmöte i Tammerfors. Finska miljöministeriet var värd för mötet. Boverkets Olov Schultz var på plats och bloggar om intrycken av läget hos våra nordiska grannar. Avtal om ett Danmark i bättre …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 30 augusti 2016 11:32

Nordiska planmyndighetsmötet i Tammerfors

När vår buss närmade sig Tammerfors läste Matti ett stycke från hur staden presenterades för sextio år sedan där ”de festligt bolmande fabriksskorstenarna speglar sig i Tammerforsälven” men där en enastående harmoni i bebyggelse och naturlandskap gör att staden inte …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 30 augusti 2016 11:22

EU och bostadspolitiken

Boverket följer utvecklingen inom EU-samarbetet i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas. Nu publicerar vi ”EU och bostadspolitiken 2015”; en sammanställning av de iakttagelser som gjorts under 2015. Snart …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 26 februari 2016 13:13

Besök från Indonesien

Förra veckan hade Sverige besök av en grupp från Indonesiens planministerium. De besökte Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, stadsbyggnadskontoret och Västra hamnen i Malmö. Boverket har hjälpt dem att ordna programmet och att få en överblick hur fysisk planering och byggande …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 16 december 2015 11:15