Boverksbloggen

Nordiskt plan- och juristmöte på Island 5-7/6 2019

Danmark inledde årets Nordiska plan- och juristmöte som detta år hölls på Island. För Danmark var det en stor dag. Nationaldag och val till folketinget. Mötets första punkt var aktuellt och senaste nytt från respektive land. Allt lappande och lagande …Läs mer »
Skrivet av Caroline Stigsdotter den 2 juli 2019 10:03

ESPON-konferens med inriktning funktionella regioner

Jag har varit på ESPON-vecka i Iasi, Rumänien, vilket innebär två dagars överläggningar med övriga medlemar i övervakningskommittén för detta europeiska forskningsprogram för territoriell utveckling. Mötet i övervakningskommittén följs av två dagars konferens där forskningsprojekten får chans att dela med …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 25 juni 2019 13:49

Europeisk bostadskris – så ska EU möta städernas utmaningar

Bostadskris. Med överhettade och fragmenterade bostadsmarknader, utträngningseffekter till följd av ökad konkurrens från globala finansaktörer och uthyrningsplattformar som Airbnb, växande hemlöshet och allt fler som lägger en allt större andel av sin inkomst på boendet. Så beskrevs situationen för många …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 13 december 2018 14:09

Perspektiv på hållbar stadsutveckling från Uganda och Kenya

Jag måste stänga bilfönstret. Utanför trixar sig motorcyklarna fram, kryssar mellan bilarna, ibland upp på trottoaren. Men vi står stilla i bilkön, rör oss bara några enstaka meter under en kvart. Framför och bakom oss puttrar köer av andra bilar. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 1 oktober 2018 08:44

Rapport från Habitat III – United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development

Den 17-20 oktober samlades representanter från regeringar, myndigheter, föreningar, frivilligorganisationer och många fler i Quito, Ecuador, för UN-Habitats tredje världskonferens. Under konferensen antogs deklarationen New Urban Agenda, Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for all, mer information på …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 2 november 2016 10:35

The Landscape of Landscape Urbanism

På Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är drygt 130 forskare samlade i en internationell forskarkonferens med rubriken “The Landscape of Landscape Urbanism”. Arrangörer är forskningsplattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environment, tillsammans med MOVIUM – SLU:s tankesmedja för hållbar utveckling, och Institutionen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 21 oktober 2016 15:12

Så hanteras byggnadsfrågor i Norden

Översikt Danmark Byggnadsfrågor hanteras av Trafik- og byggnadsstyrelsen. Byggreglerna (bygningsreglementet) under bygglagen ska harmoniseras. Funktionskraven ska göras tydligare och verifierbara, kommunala tolkningsmöjligheter snävas in. Brandbestämmelser som tidigare funnits i beredskapslagen flyttas nu successivt över till bygglagen.Vidare har energikraven justerats från …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 5 september 2016 17:04

Så byggs Norden!

En gång om året träffas de nordiska byggmyndigheterna för att informera varandra om aktuella frågeställningar och att finna teman där vi kan hjälpa varandra. Deltagarna kommer från Trafik- og Byggestyrelsen i Danmark, Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön i Finland, …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 31 augusti 2016 09:28

Spaning på våra nordiska grannars planarbete

Den 24 – 26 augusti 2016 hölls årets nordiska planmyndighetsmöte i Tammerfors. Finska miljöministeriet var värd för mötet. Boverkets Olov Schultz var på plats och bloggar om intrycken av läget hos våra nordiska grannar. Avtal om ett Danmark i bättre …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 30 augusti 2016 11:32