Boverksbloggen

Nordiska planmyndighetsmötet i Tammerfors

När vår buss närmade sig Tammerfors läste Matti ett stycke från hur staden presenterades för sextio år sedan där ”de festligt bolmande fabriksskorstenarna speglar sig i Tammerforsälven” men där en enastående harmoni i bebyggelse och naturlandskap gör att staden inte …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 30 augusti 2016 11:22

EU och bostadspolitiken

Boverket följer utvecklingen inom EU-samarbetet i syfte att beskriva hur bostadsfrågorna kommer upp och hur förutsättningarna att bedriva en nationell bostadspolitik kan påverkas. Nu publicerar vi ”EU och bostadspolitiken 2015”; en sammanställning av de iakttagelser som gjorts under 2015. Snart …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 26 februari 2016 13:13

Besök från Indonesien

Förra veckan hade Sverige besök av en grupp från Indonesiens planministerium. De besökte Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, stadsbyggnadskontoret och Västra hamnen i Malmö. Boverket har hjälpt dem att ordna programmet och att få en överblick hur fysisk planering och byggande …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 16 december 2015 11:15

Besök från Japan

Under måndagen besökte Hiroshi Takahashi och ett tjugotal kollegor från Japan Boverket under två timmar på förmiddagen för att höra om Boverkets arbete med äldreboenden. Programmet genomfördes enligt besökarnas önskemål på svenska eftersom de hade med sig en svensk-japansk tolk. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 17 november 2015 10:02

Bostadsbyggande i Tyskland

Så sent som för fem år sedan fanns det fortfarande lediga lägenheter i Berlin. Men situationen har vänt, och idag råder lägenhetsbrist. Dessutom har gentrifieringen i Berlin accelererat. Tyskland och Berlin har ansetts som en bra plats för internationell kapitalförvaltning …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 17 november 2015 09:58

Hässleholm centrum för EU-information

”When in Europe – don’t miss Skurup” är ju en klassiker och säkert Sveriges bästa kommundevis. Men när det gäller att placera sig på EU-kartan är det allt Hässleholm som dragit Jackpoten. Men det är ingen slump att Hässleholm har …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 28 augusti 2015 14:04

Nytt samhälle för 400 000 invånare i Vulkan

Snöhetta har designat ett helt nytt samhälle för 400 000 invånare. Projektet får ses som ett inlägg i utvecklingen av stad-land-samarbetet, eftersom det handlar om världens förmodligen första arkitektdesignade bikupor. Albert Einstein lär på sin tid ha sagt, att om …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 20 augusti 2015 13:50

Nytt landsbygge i Finland!

Finlands ekonomi är svag och den finska regeringen satsar därför på ett grundläggande omtag där hela befolkningen ska vara med i ett nytt landsbygge. Sysselsättning och konkurrenskraft har blivit övergripande inriktning även för boende och byggande. Boverkets kollegor på Avdelningen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 20 augusti 2015 13:41

Fysisk planering i Norge

Genom att Boverkets norska kollegor på Planavdelingen överflyttats från Miljödepartementet till Kommunal- og moderniseringsdepartementet har politikerna kommit att uppfatta planfunktionen som bredare och planfrågorna har också fått en starkare koppling till byggfrågor och Statens direktorat for byggekvalitet. För en del …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 20 augusti 2015 13:39

Nordiska planmyndighetsmötet: Danmarks arbete

Så sitter vi just och lyssnar på hur fysiska planeringsfrågor utvecklas i Danmark. Som bekant har Danmark en ny regering och därav följer att ministerier får nya avgränsningar och att myndighetsfunktioner flyttas. Numera sorterar bostadsfrågor under Ministeriet for udlaendinge, integration og …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 19 augusti 2015 16:50