Boverksbloggen

Nordiska Nätverksträffen: Engagerande exempel på digitalisering

Det nordiska nätverket för planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter hade sin årliga träff i mitten på juni, här på Boverksbloggen kan du läsa flera inlägg från träffen. En av de medverkande, Roger Lind från Näringsdepartementet, beskriver här …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 20 juni 2018 13:24

Nordiska nätverksträffen – sammanfattande upplevelser!

Den årliga nordiska nätverksträffen mellan planerare och jurister är nu till ända. Karlskrona visade upp sig från sin allra bästa sida. Efter dagens gemensamma utvärdering får vi stolt säga att vi fick ett gott betyg för en väl genomförd träff. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 18 juni 2018 11:04

Nordiska Nätverksträffen: Digitalisering av planeringsprocessen

Under torsdageftermiddagen på Nordiska Nätverksträffen delade planerare och jurister upp sig. Frågan för eftermiddagen var om ”digitaliseringen möjliggör en mer inkluderade och effektiv planeringsprocess”. Genom presentationerna och diskussionerna på juristernas pass gick det att konstatera att de olika länderna kommit …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 15 juni 2018 10:13

Nordiska Nätverksträffen: Hållbara städer och samhällen

Torsdag förmiddag på Nordiska Nätverksträffen diskuterades implementeringen av Agenda 2030, med fokus på mål 11: Hållbara städer och samhällen, och FN:s Habitat New Urban Agenda. Frågeställningen var dels hur implementeringen sker på nationell nivå och dels vilket genomslag det får …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 15 juni 2018 09:58

Nordiskt nätverk för planeringsfrågor möts i Karlskrona

Nu har det nordiska nätverket om planeringsfrågor med planerare och jurister från departement och nationella myndigheter inlett sin träff. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren hälsade välkommen till det tredje mötet i detta nätverk som har arrangeras sedan 2015 i någon av …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 14 juni 2018 10:21

Ett möte för de som utvecklar levande stadskärnor

Den 29-31 maj höll Svenska Stadskärnors sin årskonferens i Västervik och samlade där samhällsplanerare, politiker, fastighetsägare, representanter för handeln och centrumutvecklare. De 519 deltagarna fick bland annat höra om hur den industribaserade staden Detroit tagit nya grepp för stadens utveckling …Läs mer »
Skrivet av Mirja Ranesköld den 7 juni 2018 08:08

Västervik blev Årets Stadskärna 2017!

Vinnande stadskärna 2017. Foto Isabelle Ripa Föreningen Svenska stadskärnor hade  i går och i dag sin årliga konferens med intressanta föredrag och diskussioner. Ett stort event under konferensen  är  att utse årets stadskärna. I år vann Västervik!  Nominerade var även …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 19 maj 2017 09:26

Urban HIST – Urbanism då, nu och sen

          Den 4-6 maj deltog jag i uppstarten av forskningsprojektet UrbanHIST på legendariska Bauhausuniversitetet i Weimar. Boverket är partnerorganisation till BTH och det svenska teamet tillsammans med ArkDes. Projektet som är finansierat av EU:s forsknings- och …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 9 maj 2017 17:01

Intryck från Svenska Stadskärnors dagar

Svenska Stadskärnor har arrangerat två intensiva dagar i Stockholm (10-11 oktober) om utvecklingen av städer och tätorter, först Forskarrådets seminarium utifrån en trendrapport om sociala utmaningar, därefter Sweden Urban Arena med fokus på utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser. David …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 12 oktober 2016 09:25

Plan- och bygglagen hyllas

Vaknar upp efter en intensiv dag i Almedalen och reflekterar över vad som sades. Något som återkom gång på gång var att det inte är något fel på Plan- och byggagen. Vi måste bara tillämpa den bättre. Flera poängterade att …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 6 juli 2016 06:56