Boverksbloggen

PBL på nordliga breddgrader

Det var andra året i rad som Samhällsplaneringsdagarna genomfördes i Länsstyrelsen Västerbottens regi den 2-3 september. 14 av länets 15 kommuner var på plats i Lycksele för två späckade dagar.  Innehåll för dagarna riktade sig främst mot länets politiker, planerare …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 10 september 2015 12:14

Insektsodling i rondellerna

Jag besökte i går ett seminarium om insektsodling. Där sa de att vi kommer att äta mer insekter i framtiden, det är bara att vänja sig! Kanske inte som hela insekter utan som mjöl etc. Och det kan påverka stadsbilden också. …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 2 juli 2015 10:47

Tillsammans för ett bättre liv i staden – hur gör vi?

Plattformen för hållbar stadsutveckling bjöd den 1 juli in till möte i Länsstyrelsens trädgård  Visby. Solen sken och trängseln i tältet var stor. Efter att landshövding Cecilia Schelin Seidegård hade hälsat välkommen tog moderatorn för dagen, Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 1 juli 2015 15:56

En dag av stadsutveckling

En späckad dag går mot sitt slut.  Blandade snapshots: kontraurbanisering, finansiella innovationer saknas, skapa fler oheliga allianser, inför rullande politiska mål på 4 års basis, gasellföretag, mänsklig tillväxt, skafferihub, motionspendling, barfotapark som ett sätt att arbeta med barnkonventionen, våga ta …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 30 juni 2015 23:24

Save the date

Rubriken på detta blogginlägg får mig osökt att tänka på BRÖLLOP. Men det är inte det jag tänker berätta om i detta inlägget, även om det kanske går att dra vissa paralleller. Ett bröllop innebär en förening av två människor, det ger många tänkvärda …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 18 juni 2015 13:33

Vägledning till detaljplaneprocessen

Sedan den 1 januari 2015 gäller en ny planprocess vid framtagandet av detaljplaner. Standarförfarandet och det utökade förfarandet ersätter de tidigare normala och enkla förfarandet. Standardförfarandet är från och med årsskiftet det huvudsakliga förfarandet medan det utökade förfarandet ska tillämpas …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 20 maj 2015 08:51

Ny rapport: Attraktiva miljonprogramsområden

Rapporten Attraktiva miljonprogramsområden visar hur fem olika miljonprogramsområden arbetat med att utveckla sitt område, öka attraktiviteten och hantera de utmaningar som finns i kommuner med ett överskott på bostäder. Miljonprogrammet har varit omdebatterat sedan det kom till. Olika förklaringar och …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 28 april 2015 13:52

Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 8 april 2015 08:25

Filmning i Malmö stad inför webbseminariet 15 april

Den 15 april sänder Boverket ett webbseminarium med fokus på förändringarna som skett i planprocessen sedan årsskiftet och det nya allmänna rådet som trädde i kraft den 2 januari i år. En del av webbseminariet är att diskutera hur kommunen …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 2 april 2015 11:20