Boverksbloggen

Plattformen på Sveriges Arkitekters Forskningsforum 2015

Tisdagen den 24 mars spenderade jag på Färgfabriken i Stockholm. Moderator Carl Mossfeldt ledde rutinerat de runt 100 deltagarna genom knepiga frågor så som Vilka insatser krävs av staten för att kommunernas satsningar på innovation för en hållbar stadsutveckling ska …Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 25 mars 2015 16:10

Sommaren närmar sig

Förra veckan fick jag möjligheten att besöka Länsstyrelsen Gävleborg, som tillsammans med Länsstyrelen Dalarna ordnade ett PBL seminarium för handläggare på kommunerna inom bygg och lov. Alltid lika roligt att få diskutera frågor som just nu är ”heta” på kommunerna. …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 19 mars 2015 08:49

Introduktion i PBL för förtroendevalda – en första ”sneakpeak”.

Idag har jag fått förmånen att titta på en förhandsvisning av introduktionen i PBL för förtroendevalda som vi just nu arbetar med på Boverket. Introduktionen vänder sig till kommunala politiker och kommer att vara webbaserad. Materialet innefattar 5 moduler som vardera är ca 20 minuter …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 20 februari 2015 16:14

Fullt till sista plats på Öppet hus om PBL!

Det var fullt till sista plats när Boverket besökte Öppet hus om PBL som Länsstyrelsen i Stockholm bjudit in till. Målgruppen för dagen var detaljplanehandläggare och andra som arbetar med detaljplan inom länet. Intresset var stort! Under eftermiddagen och Öppet …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 2 februari 2015 09:00

Tillsyn – handlar bara om att jaga svartbyggen?

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintliga …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 18 december 2014 09:58

Planbestämmelser i detaljplan – allmänt råd

Efter två och ett halvt års arbete kunde vår generaldirektör förra veckan besluta om det allmänna rådet för planbestämmelser, AR DBP 2014:5. Vi publicerar det nu, men det allmänna rådet börjar gälla först den 2 januari 2015. Anledningen till datumet …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 26 november 2014 15:11

Vad händer med planprocessen efter årsskiftet?

Om kommunen efter den 1 januari 2015 beslutar att påbörja ett detaljplanearbete ska detaljplanen handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfarande. I vissa fall går det även att använda sig av ett samordnat förfarande.   Varför ändras detaljplaneprocessen? …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 14 november 2014 07:23

Kan samhällsbyggandet möta planetens krav?

Med denna fråga börjar dag två på Building Sustainability SGBC14. En fyra grader varmare värld är piskan och en två grader varmare värld är moroten menar Rummukainen, professor och medlem i FN:s klimatpanel. I paneldiskussionen, där bland annat Boverkets avdelningschef …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 13 november 2014 16:14

Building Sustainability SGBC14

Första dagen på Building Sustainability SGBC14 och att säga att Boverket syns vore en underdrift. Ett par boverkare har pratat på sessionerna (och fler kommer det bli), den nya bostads- och stadsutvecklingsministern nämner flera av Boverkets uppdrag i sin presentation, …Läs mer »
Skrivet av Boverket den 11 november 2014 11:16

En föränderlig plan- och bygglag

En föränderlig PBL – det är namnet på Boverkets nästa webbseminarium. Seminariet produceras tillsammans med Riksantikvarieämbetet och tar bland annat upp kulturvärden i planeringen. Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om ”En enklare planprocess” och om lagändringarna i översiktsplanen kopplade till Attefallshusen. Det …Läs mer »
Skrivet av Lina Magnusson den 30 september 2014 09:02