Om Hans Gustafsson

Kommunikationsansvarig för Boverkets PBL Kompetens, ett regeringsuppdrag om att kompetensutveckla och stärka tillämpning av Plan- och bygglagen. Pågår till 2020.

Stadspolitik ja – men för vem?

Den 5 juli genomförde Plattform för hållbar stadsutveckling ett seminarium i Sveriges Arkitekters trädgård på Almedalsveckan. Boverket är samordnande myndighet i regeringsuppdraget om att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling. Övriga myndigheter är Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Foto: Hans …Läs mer »

Boverkets nye generaldirektör första framträdande

I dag tisdag 4 juli  på Almedalsveckan framträdde Boverkets nye generaldirektör  Anders Sjelvgren för första gången. På bild intervjuas Anders Sjelvgren av Stefan Attefall. Foto Hans Gustafsson. Det första framträdandet för vår nye generaldirektör handlade om hållbara byggprodukter. Arrangör var Veidekke som …Läs mer »

Mindre bostäder ger fler bostäder på samma yta

Hur ska vi bygga mindre och billigare bostäder för de 20% av befolkningen som står långt från bostadsmarknaden?  Boverket informerade om serietillverkade hus för en enklare och snabbare byggprocess, byggregler på PBL Kunskapsbank, olika stöd för byggandet med mera. Den …Läs mer »
350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen

350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen

Hur vet jag att 350 byggnadsinspektörer kommer att läsa den här bloggen? Beror det på att en ny utbildning om byggnadstekniskt brandskydd är publicerad i Boverkets PBL Kompetens regi? Filmen med utbildningen hittar du på Boverkets webbplats, svaret på frågan …Läs mer »
Boverkets PBL Kompetens i Kosta

Boverkets PBL Kompetens i Kosta

Viveka Zetterberg i färd med att ställa frågor Om Boverkets PBL Kompetensutbildning. I dag har jag varit med Boverkets PBL Kompetens på ett seminarium om Buller i Kosta. Seminariet vände sig till byggnadsinspektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, kommunala planerare med flera. Deltagarna i …Läs mer »

Hur bygger man en mötesplattform?

Det är som ett recept på hur man bakar en fruktkaka. Man måste till att börja med ha en platt form. I den häller man ingredienser som en av fem myndigheter sammansatt mötesgrupp har tagit fram. Visst låter det enkelt? Följ med …Läs mer »

Ser man staden för alla hus?

Så löd rubriken på Plattformens seminarium den 6 juli i Almedalen. Några av frågorna som togs upp var; Hur är villkoren för en hållbar stad? Och hur utformar vi en stad som ger bästa möjliga förutsättningar för att leva hållbart? …Läs mer »

Plattformsdagarna 2015

Plattformsdagarna samlade 600 deltagare. Två dagar med 20 samverkande myndigheter och organisationer! Konvent med utmaningar för hållbar stadsutveckling, Boverkets PBL kompetens värd för 27 seminarier och workshops. Alla med inriktning mot hållbar stadsutveckling och med plan- och bygglagen i fokus! …Läs mer »

Plattformsmöte 4 – näringslivets betydelse för staden

Det fjärde och sista plattformsmötet för året genomfördes i Malmö, Slagthuset, samma dag som gränskontroller infördes i Sverige. Hållbar stadsutveckling är frågan för dagen för det är till de svenska städerna, både små och stora, som flyktingströmmarna går. Jaan Haak, planeringsdirektör …Läs mer »

Samhällsbyggnadsdagar med autenticitet

I två dagar deltog Boverket med en monter på samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm, arrangör var föreningen Samhällsbyggarna och vi som deltog fick vara med om många kunskapsintensiva seminarier och två (!) utrymningar då brandlarmet gick i det stora Waterfront komplexet! På bilden ses Hans-Olof Karlsson Hjorth stryka …Läs mer »