Om Hans Gustafsson

Kommunikationsansvarig för Boverkets PBL Kompetens, ett regeringsuppdrag om att kompetensutveckla och stärka tillämpning av Plan- och bygglagen. Pågår till 2020.

Plattformsmöte 4 – näringslivets betydelse för staden

Det fjärde och sista plattformsmötet för året genomfördes i Malmö, Slagthuset, samma dag som gränskontroller infördes i Sverige. Hållbar stadsutveckling är frågan för dagen för det är till de svenska städerna, både små och stora, som flyktingströmmarna går. Jaan Haak, planeringsdirektör …Läs mer »

Samhällsbyggnadsdagar med autenticitet

I två dagar deltog Boverket med en monter på samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm, arrangör var föreningen Samhällsbyggarna och vi som deltog fick vara med om många kunskapsintensiva seminarier och två (!) utrymningar då brandlarmet gick i det stora Waterfront komplexet! På bilden ses Hans-Olof Karlsson Hjorth stryka …Läs mer »

Nätverk för mindre bostäder boostar BBR!

I veckan deltog jag i ett intensivt möte i Stockholm med Nätverket för mindre bostäder. Under Boverkets verksamhetssamordnare Maria Peterssons ledning gick vi igenom ett program med huvudfokus på ett referensgruppsmöte om BBR 3:2251: Regelförenklingsresa Ingrid Hernsell-Norling och Lars Estlander var …Läs mer »

Mål för plattformen

Förra veckan inleddes höstens plattformsarbete med ett internat där målformuleringar för en bättre analys av plattformen togs fram. Målformuleringar som nu ska beredas inför beslut av plattformens styrgrupp. Från vänster i bild Magnus Bengtsson, Trafikverket, Patrik Faming, Boverket, Elisabeth Lindgren, Boverket och Niels …Läs mer »

Plattformen i Almedalen

En hel dag med seminarier om hållbar stadsutveckilng! Vad mer kan man önska sig? Möjligtvis Plattform för hållbar stadsutvecklings eget seminarium imorgon där Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan medverkar, tillsammans med de fem myndighetscheferna i regeringsuppdraget samt Karolina Skog kommunalråd Malmö …Läs mer »

Plattformen på SKL seminarium om förtätning av städer

Förtätning av städer är en trend i dag och en stor utmaning. Det är i städerna som både den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen sker, stadens täthet och dess mötesplatser skapar nya branscher och flera jobb, bättre utbildning och ett varierat …Läs mer »

EU:s urbana agenda – Cities Forum i Bryssel

Smart, effektivt och innovativt  var ledord när EU:s urbana agenda diskuterades i Bryssel. Boverkets Rebecka Mogren som arbetar med plattformsuppdraget deltog tillsammans med Niels Boye, Anna Bäckman (foto) och Daniel Hallberg från Tillväxtverket. Här är Rebeckas rapport! Den 2 juni …Läs mer »

Plattformsmöte #2

Nu har vi hunnit ha det andra av de fyra planerade plattformsmötena för året. Temat den här gången var kunskapsutveckling och platsen var Sliperiet i Umeå. Det produceras enormt mycket kunskap om hållbar stadsutveckling på flera nivåer i samhället i …Läs mer »

Plattformsmöte #1

I Göteborg den 23 april startade plattform för hållbar stadsutveckling det första mötet vars innehåll bygger på fokusområdet Människan i centrum. Fyra plattformsmöten arrangeras under året för att tillgodose regeringsuppdragets syften; att bidra till samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte på både …Läs mer »

Plattform för hållbar stadsutveckling – spindeln i nätet!

Torsdagen den 9 april var det möte med 28 av de samrådsmyndigheter och relevanta aktörer som regeringsuppdraget för att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling, anger. På fredagen den 10 april presenterades plattformsuppdraget på ArkDes planerardag och det är …Läs mer »