Om Boverksbloggen

Boverksbloggen berör ämnen från olika delar av Boverkets verksamhet. Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi har därför ett brett uppdrag och medarbetare med kunskaper inom många olika områden.

Bloggen ska vara en pålitlig och öppen informationskanal där du som läsare får information direkt från källan. Blogginläggen är därför personliga och skrivna av namngivna skribenter. De ”bloggar i tjänsten”, det vill säga de tar ansvar för innehållet i sina inlägg på samma sätt som de tar ansvar för övrigt arbete på sin arbetsplats.

Du kan kontakta respektive bloggare via e-post:  fornamn.efternamn@boverket.se

Boverksbloggen är bara en del av vår närvaro i sociala medier. Du hittar oss även på Facebook, TwitterYouTube och Instagram.