RSS

Här kan du se och prenumerera på Boverksbloggens RSS-flöden. Genom att använda RSS (Real Simple Syndication) kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer generellt på bloggen eller inom det ämne du är intresserad av utan att besöka bloggen varje dag.

I RSS-flödet visas inläggen i en kort version i din RSS-läsare direkt när de publiceras. Vill du läsa mer kan du sedan klicka vidare till källan och läsa hela texten. Kopiera och klistra in den adress du är intresserad av i din RSS-läsare.

 

Boverksbloggens inlägg under aktuellt

http://blogg.boverket.se/amnen/aktuellt/feed/

 

Inlägg om arkitektur

http://blogg.boverket.se/amnen/arkitektur/feed/

 

Inlägg om boende

http://blogg.boverket.se/amnen/boende/feed/

 

Inlägg om byggande

http://blogg.boverket.se/amnen/byggande/feed/

 

Internationella inlägg

http://blogg.boverket.se/amnen/internationellt/feed/

 

Inlägg om samhällsplanering

http://blogg.boverket.se/amnen/samhallsplanering/feed

 

Inlägg om tillgänglighet

http://blogg.boverket.se/amnen/tillganglighet/feed

 

Inlägg om e-förvaltning

http://blogg.boverket.se/amnen/e-forvaltning/feed