ARKITEKTUR

Gestaltad livsmiljö i det regionala perspektivet

Den nya politiken för gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design formar och påverkar samhället och människornas vardag, hälsa och livskvalitet. Medvetenheten om arkitekturens betydelse måste öka hos fler aktörer och genomsyra hela... Läs mer »
Skrivet av Caroline Stigsdotter den 13 juni 2019 11:43

ARKITEKTUR

Piska och morot!?

En byggnad börjar och slutar inte med fyra väggar, ett torg är mycket mer än en öppen yta och gatunätet i en stad styr inte bara hur... Läs mer »
Skrivet av Viktoria Buskqvist den 24 maj 2019 09:35

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Har du varit inne på PBL akademin?

Boverket

Boverket på Facebook