ARKITEKTUR

C40 – världens städer tar täten för att rädda planeten

C40 är ett globalt samarbete där borgmästare från världens största städer samarbetar för att öka ambitionen om klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.  Städerna och dess ledare är drivkraften i stadsutvecklingen när det politiska läget nationellt och... Läs mer »
Skrivet av Patrik Faming den 14 oktober 2019 13:22

ARKITEKTUR

Arkitekturens natur

Arkitekturens uppgift kan vara att illustrera det regelbundna, människans plats i världen och på så vis kontrastera till... Läs mer »
Skrivet av Rasmus Renglin den 14 oktober 2019 11:41

ARKITEKTUR

Det går om man vill!

Arkitektur och gestaltad livsmiljö spänner över flera kommunala politikområden och kan sägas utgöra ett av fundamenten i samhället... Läs mer »
Skrivet av Adam Laurin den 4 oktober 2019 13:44

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Varför är arkitektur viktigt? Trailer

Boverket

Boverket på Facebook