ARKITEKTUR

Storleken har betydelse

Skolan har en viktig roll i samhällsbyggandet, som ett nav, en livsmiljö och en mötesplats i det lokala samhället. En trend inom utvecklingen av skolor och förskolor är att dessa enheter blir allt större med fler barn och elever. Större enheter har flera fördelar, men... Läs mer »
Skrivet av Ulrika Åkerlund den 8 maj 2020 11:03

ARKITEKTUR

Kom å sök!

Pågående utlysning ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö” är ett bevis på... Läs mer »
Skrivet av Suzanne Pluntke den 16 april 2020 15:25

ARKITEKTUR

Sonias bänk

Tid för reflektion! Detta är Sonias bänk i Blekinge, som är placerad ganska många mil från där jag själv befinner mig just nu. Den... Läs mer »
Skrivet av Helena Bjarnegård den 8 april 2020 08:08

Boverket på Twitter

Boverket på YouTube

Enkelt, enhetligt, tillgängligt

Boverket

Boverket på Facebook