Nya tider väntar sällan länge

Med årsskiftet och det nya året 2015 är jag inte längre samordnare av funktionshinderfrågor på Boverket. Nya tider väntar både Boverket och mig när min visstidsanställning nu upphör. Efter 17 månader på Boverket kan jag konstatera att det varit intensivt …Läs mer »

MFD om Design för Alla

Konceptet Design för Alla är viktigt inom funktionshinderpolitiken och ett omistligt verktyg när man arbetar med funktionshinderfrågor. Därför kontaktade jag Hans von Axelsson på Myndigheten för delaktighet, som svarade på fem väl valda frågor. Med detta vill jag rikta ett varmt …Läs mer »

Nationell Tillgänglighetskonferens i Alingsås

  Den 16 och 17 oktober hölls årets andra nationella tillgänglighetskonferens som SKL och Myndigheten för delaktighet står bakom. Denna gång i samarbete med Alingsås kommun och tillgänglighetsstrateg Kristina Avaheden.   Programmet var brett med allt från presentationer av nya …Läs mer »

Årets tredje samrådsmöte

Den 24 september mötte Boverket funktionshinderförbunden för årets avslutande och tredje möte. Den här gången samtalade vi om det nya, korta, regeringsuppdraget om att utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov, ett uppdrag som ska redovisas redan den …Läs mer »
Nu publicerar vi Samrådets minnesanteckningar!

Nu publicerar vi Samrådets minnesanteckningar!

  Vi har fått förfrågningar om vi kan publicera minnesanteckningar från Boverkets samråd med funktionshindersförbunden.   Nu ligger de senaste fyra mötena uppe på webben! Du kan ladda ner filerna som PDF från Boverkets hemsida.   Pilen i bilden visar …Läs mer »

Nu börjar lokalnyheterna synas om inventeringar

Det är alltid roligt att arbete för bättre tillgänglighet uppmärksammas. Det här är den första nyhetsartikeln i lokalpress (NorraSkåne.se) som jag fått syn på.   Har du sett fler artiklar som jag missat? Tipsa gärna!   Boverket släppte ett pressmeddelande …Läs mer »

16 kommuner får stöd för att inventera flerbostadshus

Nu har Boverket lämnat ekonomiskt stöd för att flerbostadshus ska inventeras runt om i landet. Det är kommuner som är projektägare och leder arbetet, men kommunerna samarbetar ofta med privata fastighetsägare och konsulter med flera.   Det är nu det …Läs mer »

Boverket i topp bland svenska myndigheter

  Av 297 myndigheter har 285 svarat på Handisams myndighetsenkät om hur myndigheterna arbetar med tillgänglighet, och även i år placerar sig Boverket på en toppnotering med delad 2:a plats. Alla myndigheter presenteras i en rankning-lista.   Rapporten ”Så tillgänglig …Läs mer »

Koll på läget? Jämför kommuners arbete med tillgänglighet!

  Från 2014 genomför Myndigheten för delaktighet (MFD) en årlig enkät till kommunerna. De har nu öppnat en webbplats, Kolla Läget, där man kan se och jämföra resultaten från kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med …Läs mer »

Årets andra Samrådsmöte 2014

Den 28 maj var det dags för årets andra Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen. Som jag berättat tidigare så skulle mötet hållas på Marinmuseum. Där fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den fantastiska nya Ubåtshallen.   Eftermiddagen ägnade vi däremot …Läs mer »