Handisams sista samling

  Den 23 april var det dags för Handisams sista stormöte för de strategiska myndigheterna. Från den 1 maj bildar Handisam och Hjälpmedelsinstitutet den nya Myndigheten för delaktighet, MFD. De hamnar i Hjälpmedelsinstitutets lokaler i Sundbyberg och för Handisams del …Läs mer »

Tillgänglighetskonferensen i Luleå

Ibland får man skölja öronen med musik så man hör föreläsarna bättre. Tillgänglighetskonferensen i Luleå den 3-4 april genomfördes i kulturens tecken med Kurt-Erlands kvartett/Tree Things, som perforerade programmet med egna och andras låtar. Ibland lättsamt, ibland allvarsamt men alltid …Läs mer »

Inspirationsträffar – Del 1

Den 26-27 mars besökte Boverket Hässleholm och Nässjö med inspirationsträffar för att få fler kommuner att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Du kan läsa mer om arbetet inför träffarna i ett tidigare blogginlägg här. Med fritt deltagande bjöd Boverket in kommuner, fastighetsägare, …Läs mer »

Årsrapport – Så har Boverket arbetat under 2013

Jaha, då har Boverket skickat årsrapporten (2014:12) för vårt arbete med funktionshindersfrågor till Socialdepartementet och Handisam. Nu kan du ladda ner den från webbutiken! Årsrapporten beskriver arbetet vi utfört i samråd och fem delmål inom ramen för strategin för funktionshinderspolitiken …Läs mer »

Vårträffarna och ”Oscar” som landat i Sveriges framsida

Under våren ska Boverket genomföra träffar för att lyfta fram möjligheterna som det statliga stödet för inventering av flerbostadshus innebär. Vi ska vid fyra tillfällen samla kommuner, fastighetsägare, funktionshindersrörelsen med flera. Förhoppningen är att folk även får tillfälle att diskutera …Läs mer »

Om översiktsplanering på Boverkets samrådsmöte

  Under årets första samrådsmöte kring funktionshinderspolitiken, så lyftes bland annat frågan om tillgänglighetsperspektivet inom den kommunala översiktsplaneringen. Frågan är i sig inget nytt inlägg utan har varit aktuell tidigare.   Boverket kan konstatera att begreppet tillgänglighet sällan eller nästan …Läs mer »

Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen 12 feb

  Onsdagen den 12 februari var det dags igen. Boverket har arrangerat samrådsmöten med funktionshindersrörelsen tre gånger varje år sedan 2005. Den här gången var lite av en nystart av flera skäl. Flera nya (och nygamla) representanter har tillkommit och …Läs mer »

RTAF – Trafikverkets samråd den 11/2

Tisdagen den 11 februari var det dags för Boverket att delta i RTAF, eller Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Ödets ironi eller bara helt vanlig planering gjorde att jag hamnade på mötet i Stockholm …Läs mer »

Lansering av stöd och handbok!

Idag är en bra dag. Vi lanserar ett helt paket som kommunerna kan sätta tänderna i. Jag och min kollega Hanna Faming har arbetat sedan i augusti med att utforma en handbok till kommunerna. Den är ett förslag på hur …Läs mer »
Strategin för funktionshinderspolitiken

Strategin för funktionshinderspolitiken

Det här inlägget handlar om vilka riktlinjer som styr myndighetens arbete med fysisk tillgänglighet men framför allt – hur ser vårt arbete ut rent konkret?   Grunden för Boverkets arbete med fysisk tillgänglighet ligger i regeringens ”Strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken åren …Läs mer »