Foto: Wictor Andersson

Plattformsdagar 2015

I fredags tände vi anmälan till årets roligaste händelse! Plattformsdagar 2015 i Stockholm. (Frågar du Nobelpristagarna kanske de inte säger detsamma…) 10-11 december arrangerar Boverket tillsammans med ett tiotal andra myndigheter/organisationer två dagar som handlar om hållbar stadsutveckling, där dag …Läs mer »

Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »

Hur har det gått med tillämpningen av PBL?

Igår presenterades på PBL kunskapsbanken 2013 års statistik om hur tillämpningen av plan- och bygglagen fungerar ute i landet (siffrorna baseras på inlämnade uppgifter ifrån landets Länsstyrelser genom den så kallade Plan- och byggenkäten). Vi kallar sidorna för Uppföljning och …Läs mer »

Rustar för sommarens eventuella lagändringar av plan- och bygglagen

Det bokstavligen har regnat propositioner över oss den senaste tiden och här på Boverket rustar vi nu för hur vi ska kunna förmedla vägledning om de eventuella lagändringar som eventuellt kommer att träda i kraft till sommaren. De tre propositioner jag talar om …Läs mer »
foto/Lina Magnusson

Ny på jobbet

Mitt största ”uppvaknande” när jag var ny på mitt första jobb (planeringsarkitekt i mindre kustkommun i västra Sverige) var att det inte var jag som fick bestämma hur ”min” planerade bebyggelse skulle se ut – utan politiker! En kollega till …Läs mer »

Ett nedslag i verkligheten – Regeringsuppdrag fem

Här på enheten för detaljplan, bygglov och plangenomförande pågår just nu ett flitigt arbete med det så kallade Regeringsuppdrag  5. Ett regeringsuppdrag är som namnet antyder ett uppdrag ifrån regeringen, dvs regeringen ger oss en specifik fråga som vi ska …Läs mer »
FSBS

FSBS

Under veckan deltar ett antal Boverkare på FSBS (föreningen Sveriges bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare). Ett ypperligt tillfälle för oss att knyta kontakter med handläggare ifrån kommunerna och diskutera frågor inom lov- och byggprocessen. På konferensen har vår rättschef Yvonne Svensson spelat …Läs mer »
foto Lina Magnusson/Boverket

Resultatet

Nu finns resultatet från filminspelningen av de ändrade byggsanktionerna att ta del av på PBL Kunskapsbanken. Yvonne Svensson som medverkar i filmen kommer imorgon torsdag 18/9 att föreläsa om bl a detta på konferensen FSBS i Jönköping. Kanske hinner du titta …Läs mer »
Foto: Lina Magnusson/Boverket

Tystnad tagning: Ändrade byggsanktioner

Igår hade vi filminspelning här på Boverket. Rättschef Yvonne Svensson berättade om de ändrade reglerna för sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli i år. Bland annat nämnde hon att en sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställda belopp i plan- och byggförordningen, dvs lika …Läs mer »