Sommaren närmar sig

Förra veckan fick jag möjligheten att besöka Länsstyrelsen Gävleborg, som tillsammans med Länsstyrelen Dalarna ordnade ett PBL seminarium för handläggare på kommunerna inom bygg och lov. Alltid lika roligt att få diskutera frågor som just nu är ”heta” på kommunerna. …Läs mer »

En föränderlig plan- och bygglag

En föränderlig PBL – det är namnet på Boverkets nästa webbseminarium. Seminariet produceras tillsammans med Riksantikvarieämbetet och tar bland annat upp kulturvärden i planeringen. Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om ”En enklare planprocess” och om lagändringarna i översiktsplanen kopplade till Attefallshusen. Det …Läs mer »

Bygglovsbefriade åtgärder

Idag träder förändringarna i plan- och bygglagen i kraft och nya vägledningstexter på PBL kunskapsbanken lanseras. Jag har tidigare berättat om hur texterna har kommit till och nu ligger de alltså på plats i kunskapsbanken för att förhoppningsvis vara till hjälp för handläggare …Läs mer »

Om två dagar är det den andra juli

Mitt jobb just nu består i att lägga in nya texter i PBL Kunskapsbanken om lagändringarna som träder i kraft på onsdag (och även de som träder ikraft imorgon). Ett trettiotal texter är omskrivna, och sakexperterna som varit inblandade i …Läs mer »

Genrep

Just nu pågår genrep inför morgondagens webbsändning. Webbsändningen kommer att pågå mellan klockan 10 och 11  den 18 juni och handlar om vad ändringarna i plan- och bygglagen vad gäller de bygglovsbefriade åtgärder innebär.  Medverkar gör Boverkets rättschef Yvonne Svensson och Anna-Bie …Läs mer »

Sommarens eventuella lagändringar

I skrivandets stund är vi i full gång med att gå igenom kommande texter till PBL kunskapsbanken. Texterna kommer att handla om de nya lagändringar som föreslås träda ikraft den 1 och 2 juli. (Propositionerna Nya åtgärder som kan genomföras utan …Läs mer »