Illustration Kiran, Kajsa och Klara

Hur högt är egentligen ett hus?

Nyligen lämnade Boverket en rapport till socialdepartementet som ett svar på ett regeringsuppdrag om de begrepp som används för att i detaljplaner reglera höjd på byggnader. De begrepp vi har utrett är: byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Begreppen …Läs mer »

Ett nedslag i verkligheten – Regeringsuppdrag fem

Här på enheten för detaljplan, bygglov och plangenomförande pågår just nu ett flitigt arbete med det så kallade Regeringsuppdrag  5. Ett regeringsuppdrag är som namnet antyder ett uppdrag ifrån regeringen, dvs regeringen ger oss en specifik fråga som vi ska …Läs mer »