Två myndigheter och en hearing

Den 20 september genomförde Boverket och Energimyndigheten en hearing som baserades på myndigheternas förslag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Syftet med denna hearing var att stämma av förslaget och underlätta det remissförfarande som regeringskansliet ska genomföra efter att …Läs mer »