MFD om Design för Alla

Konceptet Design för Alla är viktigt inom funktionshinderpolitiken och ett omistligt verktyg när man arbetar med funktionshinderfrågor. Därför kontaktade jag Hans von Axelsson på Myndigheten för delaktighet, som svarade på fem väl valda frågor. Med detta vill jag rikta ett varmt …Läs mer »

Delaktighetsdagen 2014

  Den 10 december deltog samordnare Andreas Johansen och avdelningschef Ylva Aller från Boverket på Delaktighetsdagen i Stockholm. Det var en mycket bra resultatkonferens med många viktiga budskap och lika viktig kunskap, så det här är av dessa goda anledningar …Läs mer »

Nationell Tillgänglighetskonferens i Alingsås

  Den 16 och 17 oktober hölls årets andra nationella tillgänglighetskonferens som SKL och Myndigheten för delaktighet står bakom. Denna gång i samarbete med Alingsås kommun och tillgänglighetsstrateg Kristina Avaheden.   Programmet var brett med allt från presentationer av nya …Läs mer »

Boverket i topp bland svenska myndigheter

  Av 297 myndigheter har 285 svarat på Handisams myndighetsenkät om hur myndigheterna arbetar med tillgänglighet, och även i år placerar sig Boverket på en toppnotering med delad 2:a plats. Alla myndigheter presenteras i en rankning-lista.   Rapporten ”Så tillgänglig …Läs mer »

Koll på läget? Jämför kommuners arbete med tillgänglighet!

  Från 2014 genomför Myndigheten för delaktighet (MFD) en årlig enkät till kommunerna. De har nu öppnat en webbplats, Kolla Läget, där man kan se och jämföra resultaten från kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med …Läs mer »

Årets andra Samrådsmöte 2014

Den 28 maj var det dags för årets andra Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen. Som jag berättat tidigare så skulle mötet hållas på Marinmuseum. Där fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den fantastiska nya Ubåtshallen.   Eftermiddagen ägnade vi däremot …Läs mer »

Handisams sista samling

  Den 23 april var det dags för Handisams sista stormöte för de strategiska myndigheterna. Från den 1 maj bildar Handisam och Hjälpmedelsinstitutet den nya Myndigheten för delaktighet, MFD. De hamnar i Hjälpmedelsinstitutets lokaler i Sundbyberg och för Handisams del …Läs mer »