Foto: Wictor Andersson

Plattformsdagar 2015

I fredags tände vi anmälan till årets roligaste händelse! Plattformsdagar 2015 i Stockholm. (Frågar du Nobelpristagarna kanske de inte säger detsamma…) 10-11 december arrangerar Boverket tillsammans med ett tiotal andra myndigheter/organisationer två dagar som handlar om hållbar stadsutveckling, där dag …Läs mer »

Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »

Årets tredje samrådsmöte

Den 24 september mötte Boverket funktionshinderförbunden för årets avslutande och tredje möte. Den här gången samtalade vi om det nya, korta, regeringsuppdraget om att utreda undantag för tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov, ett uppdrag som ska redovisas redan den …Läs mer »

Årets andra Samrådsmöte 2014

Den 28 maj var det dags för årets andra Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen. Som jag berättat tidigare så skulle mötet hållas på Marinmuseum. Där fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den fantastiska nya Ubåtshallen.   Eftermiddagen ägnade vi däremot …Läs mer »

Snart dags för samråd!

Nu jobbas det för fullt inför onsdag nästa vecka och årets andra samrådsmöte med funktionshindersrörelsen!   Nu ska vi besöka fantastiska Marinmuseum här i Karlskrona. Den nya – men framför allt världsunika – utställningshallen med ubåtarna Neptun och Hajen hägrar. Utställningshallen …Läs mer »

Om översiktsplanering på Boverkets samrådsmöte

  Under årets första samrådsmöte kring funktionshinderspolitiken, så lyftes bland annat frågan om tillgänglighetsperspektivet inom den kommunala översiktsplaneringen. Frågan är i sig inget nytt inlägg utan har varit aktuell tidigare.   Boverket kan konstatera att begreppet tillgänglighet sällan eller nästan …Läs mer »