Foto: Wictor Andersson

Plattformsdagar 2015

I fredags tände vi anmälan till årets roligaste händelse! Plattformsdagar 2015 i Stockholm. (Frågar du Nobelpristagarna kanske de inte säger detsamma…) 10-11 december arrangerar Boverket tillsammans med ett tiotal andra myndigheter/organisationer två dagar som handlar om hållbar stadsutveckling, där dag …Läs mer »

Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »

Sommaren närmar sig

Förra veckan fick jag möjligheten att besöka Länsstyrelsen Gävleborg, som tillsammans med Länsstyrelen Dalarna ordnade ett PBL seminarium för handläggare på kommunerna inom bygg och lov. Alltid lika roligt att få diskutera frågor som just nu är ”heta” på kommunerna. …Läs mer »

Introduktion i PBL för förtroendevalda – en första ”sneakpeak”.

Idag har jag fått förmånen att titta på en förhandsvisning av introduktionen i PBL för förtroendevalda som vi just nu arbetar med på Boverket. Introduktionen vänder sig till kommunala politiker och kommer att vara webbaserad. Materialet innefattar 5 moduler som vardera är ca 20 minuter …Läs mer »

Bygglovsbefriade åtgärder

Idag träder förändringarna i plan- och bygglagen i kraft och nya vägledningstexter på PBL kunskapsbanken lanseras. Jag har tidigare berättat om hur texterna har kommit till och nu ligger de alltså på plats i kunskapsbanken för att förhoppningsvis vara till hjälp för handläggare …Läs mer »

Om två dagar är det den andra juli

Mitt jobb just nu består i att lägga in nya texter i PBL Kunskapsbanken om lagändringarna som träder i kraft på onsdag (och även de som träder ikraft imorgon). Ett trettiotal texter är omskrivna, och sakexperterna som varit inblandade i …Läs mer »

BBR

Just nu har vi lagt sista handen vid läsanvisningarna till BBR, Boverkets byggregler. Dessa finns att ta del av på PBL Kunskapsbanken. Läsanvisningarna innehåller bakgrundsinformation både om BBR och om regler om byggande i stort. Läsanvisningarna har tidigare publicerats i tryckt regelsamling …Läs mer »

Genrep

Just nu pågår genrep inför morgondagens webbsändning. Webbsändningen kommer att pågå mellan klockan 10 och 11  den 18 juni och handlar om vad ändringarna i plan- och bygglagen vad gäller de bygglovsbefriade åtgärder innebär.  Medverkar gör Boverkets rättschef Yvonne Svensson och Anna-Bie …Läs mer »

Rustar för sommarens eventuella lagändringar av plan- och bygglagen

Det bokstavligen har regnat propositioner över oss den senaste tiden och här på Boverket rustar vi nu för hur vi ska kunna förmedla vägledning om de eventuella lagändringar som eventuellt kommer att träda i kraft till sommaren. De tre propositioner jag talar om …Läs mer »

Utbildning PBL

I höstas fick jag möjligheten att vara med och jobba med att kartlägga behovet av en kompetenssatsning inom plan- och bygglagen. Kompetenssatsningarna kommer att vara avsedda för tjänstemän inom kommun eller stat som jobbat ca 0-2 år och medel är avsatta för år  2014-2016. Höstens kartläggning …Läs mer »