Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »

Utbildning PBL

I höstas fick jag möjligheten att vara med och jobba med att kartlägga behovet av en kompetenssatsning inom plan- och bygglagen. Kompetenssatsningarna kommer att vara avsedda för tjänstemän inom kommun eller stat som jobbat ca 0-2 år och medel är avsatta för år  2014-2016. Höstens kartläggning …Läs mer »

Så arbetar Boverket med fysisk tillgänglighet

Så här i början av bloggandet kan det vara på sin plats att berätta lite om hur Boverket arbetar med funktionshindersfrågor.[1] Sedan 2002 bär Boverket ett samlat ansvar, så kallat sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde (se förordning …Läs mer »