Tillsyn – handlar bara om att jaga svartbyggen?

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintliga …Läs mer »

Tillsyn

Jag hade förmånen att få vara med på ett referensgruppsmöte i ett av Boverkets regeringsuppdrag igår. Regeringsuppdraget handlar om Tillsynsvägledning och vi träffade 6 kommunanställda samt anställda på SKL. Medverkande från kommunen var en blandning av byggnadsinspektörer, jurister och bygglovs/förvaltningschefer. Det …Läs mer »

Utbildning PBL

I höstas fick jag möjligheten att vara med och jobba med att kartlägga behovet av en kompetenssatsning inom plan- och bygglagen. Kompetenssatsningarna kommer att vara avsedda för tjänstemän inom kommun eller stat som jobbat ca 0-2 år och medel är avsatta för år  2014-2016. Höstens kartläggning …Läs mer »
Illustration Kiran, Kajsa och Klara

Hur högt är egentligen ett hus?

Nyligen lämnade Boverket en rapport till socialdepartementet som ett svar på ett regeringsuppdrag om de begrepp som används för att i detaljplaner reglera höjd på byggnader. De begrepp vi har utrett är: byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, våning, vind, suterräng och källare. Begreppen …Läs mer »

Ett nedslag i verkligheten – Regeringsuppdrag fem

Här på enheten för detaljplan, bygglov och plangenomförande pågår just nu ett flitigt arbete med det så kallade Regeringsuppdrag  5. Ett regeringsuppdrag är som namnet antyder ett uppdrag ifrån regeringen, dvs regeringen ger oss en specifik fråga som vi ska …Läs mer »