En föränderlig plan- och bygglag

En föränderlig PBL – det är namnet på Boverkets nästa webbseminarium. Seminariet produceras tillsammans med Riksantikvarieämbetet och tar bland annat upp kulturvärden i planeringen. Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om ”En enklare planprocess” och om lagändringarna i översiktsplanen kopplade till Attefallshusen. Det …Läs mer »

Bygglovsbefriade åtgärder

Idag träder förändringarna i plan- och bygglagen i kraft och nya vägledningstexter på PBL kunskapsbanken lanseras. Jag har tidigare berättat om hur texterna har kommit till och nu ligger de alltså på plats i kunskapsbanken för att förhoppningsvis vara till hjälp för handläggare …Läs mer »

Om två dagar är det den andra juli

Mitt jobb just nu består i att lägga in nya texter i PBL Kunskapsbanken om lagändringarna som träder i kraft på onsdag (och även de som träder ikraft imorgon). Ett trettiotal texter är omskrivna, och sakexperterna som varit inblandade i …Läs mer »