Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »

Tillsyn – handlar bara om att jaga svartbyggen?

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintliga …Läs mer »

Tillsyn

Jag hade förmånen att få vara med på ett referensgruppsmöte i ett av Boverkets regeringsuppdrag igår. Regeringsuppdraget handlar om Tillsynsvägledning och vi träffade 6 kommunanställda samt anställda på SKL. Medverkande från kommunen var en blandning av byggnadsinspektörer, jurister och bygglovs/förvaltningschefer. Det …Läs mer »