Vad hände i plan- och byggfrågor 2014?

Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antalet antagna detaljplaner och andelen lov och förhandsbesked som överklagas är låg.  Det är några resultat från Boverkets årliga uppföljning av hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas runt om i landet. Nu kan …Läs mer »
foto: IBL bildbyrå

Uppföljning

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal detaljplaner, översiktplaner och bygglov. För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagens regler om planering och byggande tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om utvecklingen det gångna året. …Läs mer »