Seminarium om bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning

Boverket utvecklar miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning. Syftet är att bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och hur denna förändras. Det behövs för att följa upp om de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt kan nås. Arbetet började …Läs mer »