Skärmklipp webbseminarium

Webbsändning från Boverket

Det är inte varje dag planeringsarkitekter och jurister på Boverket deltar i en live-sändning med möjlighet att nå ut till planerarsverige som ihärdigt väntar på vägledning kring både den nya planprocessen och de allmänna råden för planbestämmelser. Så det gäller …Läs mer »

En föränderlig plan- och bygglag

En föränderlig PBL – det är namnet på Boverkets nästa webbseminarium. Seminariet produceras tillsammans med Riksantikvarieämbetet och tar bland annat upp kulturvärden i planeringen. Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om ”En enklare planprocess” och om lagändringarna i översiktsplanen kopplade till Attefallshusen. Det …Läs mer »
foto: Lina Magnusson

Hur? och Vad?

Även detta inlägg har fokus på frågor, och denna gången är det frågeställningarna ”Hur” och ”Vad”? Boverket har precis startat upp ett referensnätverk som vi valt att kort och gott kalla ”Boverkets referensnätverk för PBL”. Här är tanken att vi …Läs mer »