Våra ämnen

AKTUELLT

Skylt med texten Boverket. Foto: Franz Feldmanis. Under kategorin aktuellt lyfts angelägna och övergripande frågor inom Boverkets verksamhetsområden.

BOENDE

En familj som sitter utanför sin bostad. Här tar vi upp frågor som har med vårt boende att göra, exempelvis Boverkets olika typer av analyser.

BYGGANDE

En byggarbetsplats. Boverket arbetar för bra, säkra och hälsosamma byggnader. Vi bloggar om detta i kategorin byggande.

E-FÖRVALTNING

Två personer planerar med hjälp av en surfplatta. Läs våra inlägg om e-förvaltning för offentlig sektor och utveckling av digitala informationstjänster.

INTERNATIONELLT

Flaggor som vajar i vinden. Inläggen under kategorin internationellt speglar Boverkets arbete såväl inom EU som i världen i övrigt.

SAMHÄLLSPLANERING

Vy över trafikerad väg med bostadshus i bakgrunden. Få inblick i Boverkets många olika uppdrag inom samhällsplanering.

TILLGÄNGLIGHET

Ett par lyfter ner en barnvagn i en trappa. Läs inlägg om hur Boverket arbetar med tillgänglighet och funktionshindersfrågor för att göra samhället lite bättre och mer jämlikt.

ARKITEKTUR

Tre ungdomar på promenad Läs våra inlägg om hur arkitektur, form och design bidrar till ett bättre samhälle!